Pasterze i de østeriske Alpene har i løpet av drøyt 160 år smeltet kraftig tilbake. Skiltet viser hvor brefronten stod i 1985, og i bakgrunnen ser vi hvor den ligger i dag.
Foto: Halfdan Carstens

Geologer om klima

Pasterze i de østeriske Alpene har i løpet av drøyt 160 år smeltet kraftig tilbake. Skiltet viser hvor brefronten stod i 1985, og i bakgrunnen ser vi hvor den ligger i dag. Foto: Halfdan Carstens

Mange geologer er skeptiske til CO2-hypotesen. Derfor blir klimautviklingen gjennom geologisk tid tema på Vinterkonferansen i januar 2015. Delta i diskusjonen her på Geonova.

November 18, 2014

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mange geologer er skeptiske til CO2-hypotesen. Derfor blir klimautviklingen gjennom geologisk tid tema på Vinterkonferansen i januar 2015. Delta i diskusjonen her på Geonova.

Link: http://www.geonova.no/geologer-om-klima/

or
Banner

Leave a Reply