Pasterze i de østeriske Alpene har i løpet av drøyt 160 år smeltet kraftig tilbake. Skiltet viser hvor brefronten stod i 1985, og i bakgrunnen ser vi hvor den ligger i dag.
Foto: Halfdan Carstens

Geologer om klima

Pasterze i de østeriske Alpene har i løpet av drøyt 160 år smeltet kraftig tilbake. Skiltet viser hvor brefronten stod i 1985, og i bakgrunnen ser vi hvor den ligger i dag. Foto: Halfdan Carstens

+10
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Illustrasjon: Gletscher 1985
Pasterze i de østeriske Alpene har i løpet av drøyt 160 år smeltet kraftig tilbake. Skiltet viser hvor brefronten stod i 1985, og i bakgrunnen ser vi hvor den ligger i dag.
Foto: Halfdan Carstens

Noen få vårdager ble geologenes mening om klimaendringene et tema i landets ledende næringslivsavis. Instituttleder Hans Borge ved Institutt for petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger, fikk stor oppmerksomhet gjennom et oppslag i DN 1. april fordi han er «temmelig avvisende til de stadige rapportene fra FNs klimapanel».

Det er opplest og vedtatt at et varmere klima på Jorda skyldes økende mengde CO2 i atmosfæren. Men IPCC – FNs klimapanel – sier at det «bare» er 95 prosent sikkert at denne forklaringen er riktig.

Vi må derfor, enten vi liker det eller ikke, godta at det åpnes for tvil. Forskere som ikke har hengt seg på CO2-hypotesen må derfor behandles med respekt. Dette gjelder i sær forskere med ståsted i geofagene. Ingen vet bedre enn dem at klimaet har variert opp gjennom den geologiske historien. Hvorfor klimaet kontinuerlig har endret seg, på mange skalaer, er derimot fortsatt omdiskutert. Det synes imidlertid som om det er konsensus rundt teorien for hvorfor vi har istider (sykliske endringer i solas innstråling).

Mange forskere spår om fremtiden. Geologene har derimot en plikt til å opplyse allmennheten om at den globale temperaturen har endret seg i fortiden.

927x132 BANNER_2015_webTemaet "Geologer om klima" blir tema for en paneldiskusjon på Vinterkonferansen neste år: "Hva vet vi om tidligere tiders klima, og hvilken relevans har dette for å forstå klimanedringene i antropocen". "Klima og geologi" er også ett av flere fagtemaer på konferansen i Stavanger 12.-14. januar.

Norsk Geologisk Forening har tatt dette ansvaret på alvor, og på Vinterkonferansen den 12.-14. januar blir det både foredrag og paneldebatt om klimaendringer opp gjennom geologisk tid, og årsaken til disse.

Nå åpner vi for at de som er interessert i denne debatten starter den på forhånd. Vi ønsker innspill på hvordan klimaet har variert opp gjennom den geologiske historien, hvilke konsekvenser slike endringer har hatt, og hvorfor det har variert.

Vi ønsker kunnskap, meninger og spørsmål i forkant av paneldebatten på Vinterkonferansen den 13. januar.

Halfdan Carstens, Moderator

You must be logged in to post a comment
or Register

18 thoughts on “Geologer om klima

Leave a Reply

Login to Geonova