Foto: Halfdan Carstens

Verdifull stein

Foto: Halfdan Carstens

Februar måned i Geokalender

January 31, 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Altaskifer er en omdannet sandstein med kvarts, feltspat og lys glimmer som hovedmineraler, og steinen kjennetegnes ved vekslingen mellom glimmerrike og kvarts-/feltspatrike lag. Skiferen spalter langs de tynne glimmerlagene.

Altaskifer er kjent for sin slitestyrke og røffe utseende, og egner seg derfor utmerket der det er stor trafikk eller spesielle værforhold. Bergarten ble opprinnelig avsatt som sand i elver og deltaer i sen urtid, og ble senere omdannet og foldet under Den kaledonske fjellkjedefoldningen for omtrent 400 millioner år siden.

I dag er det vel 90 aktive skiferprodusenter som jobber i 30 forskjellige brudd i fjellene utenfor Alta.

Bjarne Heitmann – tredje generasjons steinarbeider – har jobbet i skiferindustrien i hele sin yrkesaktive karriere. I all slags vær har han stått med steinsaksen utenfor den lille brakken og klippet takstein og heller.  Foto: Halfdan Carstens
Bjarne Heitmann – tredje generasjons steinarbeider – har jobbet i skiferindustrien i hele sin yrkesaktive karriere. I all slags vær har han stått med steinsaksen utenfor den lille brakken og klippet takstein og heller.
Foto: Halfdan Carstens

Tidsskala
Æra: Prekambrium
Periode: Kambrium

Følg Geobuzz-lenken for å lese mer om Geokalenderen for 2017 og bestille din egen!

or
Banner

Leave a Reply