GEO 02 / 2017 Illustration: GeoPublishing

Norge trenger geologer

GEO 02 / 2017 Illustration: GeoPublishing

GEO 02/2017 online

March 23, 2017

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Det er letegeologene som får det meste av oppmerksomheten. Produksjonsgeologene jobber mer i det stille, men det er de som har ansvaret for at et felt produserer mest mulig.

I denne utgaven ser vi på hvordan Aker BP har løst oppgaven på Alvheim-feltet. Der blir det produsert betydelig mer enn det som var forutsatt i den opprinnelige planen for feltet.

Følg Geobuzzlinken for å lese GEO på nett.

or
Banner

Leave a Reply