Vesoldo (1046 m o.h.) er bunnen av en kjempesynform, og det er få som kan måle seg med den vi ser her. En synform blir dannet når berglag blir bøyd til en traulignende struktur. Noen stammer fra kollisjonen under Den kaledonske fjellkjededannelsen, andre ble dannet da fjellkjeden seg sammen. Her er fjellet sett fra nordøst. 
Foto: Svein Nord

Lærebok og oppslagsverk

Vesoldo (1046 m o.h.) er bunnen av en kjempesynform, og det er få som kan måle seg med den vi ser her. En synform blir dannet når berglag blir bøyd til en traulignende struktur. Noen stammer fra kollisjonen under Den kaledonske fjellkjededannelsen, andre ble dannet da fjellkjeden seg sammen. Her er fjellet sett fra nordøst. Foto: Svein Nord

@UiB formidler kunnskap om landskap og livsmiljø

March 9, 2017

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Universitetet i Bergen har lansert en innholdsrik og delikat portal i digitalt format for formidling av kunnskap om landskap og livsmiljø.

Universitetet  står bak det de selv kaller en «kunnskapsbank». Den er digital og finnes altså kun på nettet. Adressen er grind.no. Utgangspunktet er de to imponerende bokverkene om kultur og natur i Hordaland: Kulturhistorisk vegbok (1993) og Naturhistorisk vegbok (2004).

Kunnskapen stammer fra forskere ved Universitetet i Bergen og fra fagmiljø som Bjerknessenteret, Havforskningsinstituttet, forvaltningsmiljøene og museene på Vestlandet

De to bøkene som er grunnlaget for nettstedet «representerer en nyskaping i formidling av «kunnskap i fullformat» gjennom pedagogiske tema-artikler, kombinert med naturhistoriske og kulturgeografiske presentasjoner av landskap og lokaliteter i kommunene, et rikholdig billedstoff i høy kvalitet og historiske kart og grafikk.» 
Fra UiBs selvangivelse.

Nå foreligger altså mye av dette som et digitalt oppslagsverk. Med kultur og natur som tema blir det selvsagt mye geofag med innslag fra både historie og vitenskap.

Historien får vi blant annet servert gjennom «Steinbrudd i Hordaland». Reisen starter for 8000 år siden med uttak av grønnstein på Hespriholmen, fortsetter gjennom middelalderen da de første steinbygningene så dagens lys, «den nye steinalderen» der gneis og granitt dominerer, og avsluttes med et innblikk i dagens bruk av lokal bygningsstein. Kapitlet har én hovedforfatter, men det er en rekke med lenker til underartikler der også andre forfattere slipper til. Det er her banken kommer inn. All relevant kunnskap fra forskerne ved Universitetet i Bergen har funnet sin plass.

Du kan søke på Tema (for eksempel Berggrunn, Industri energi og naturressurser, Landskap eller Vær og Klima), Steder (for eksempel Eidfjord, Bømlo eller Øygarden) eller Kart (for eksempel Berggrunn, Industri, energi og ressurser eller Landskap).

Vi dveler litt ved oppbygningen av dette nettstedet. Som anført ovenfor blir vi presentert for en rekke godt illustrerte kunnskapsartikler, men i tillegg blir vi dratt inn i bankens innerste kunnskapsarkiver gjennom de lenkene som har blitt lagt inn. Her tar redaktørene fordel av det digitale mediet, noe de klassiske bøkene i bokhylla aldri klarer. 

Professor William Helland-Hansen er redaktør for GRIND Kunnskap om landskap. Enda en gang har han vist seg frem som er formidler av rang. Han har riktig nok et kobbel av medforfattere, og han har dratt på mye «gammel» kunnskap i form av både tekst og illustrasjoner, men uten en dyktig skipper kan selv den flotteste skute gå på grunn.

Kunnskapsbanken om Hordalands kultur og natur flyter majestetisk over både land og hav.

Følg Geobuzz-lenken for å lese mer om Grind.

or
Banner

Leave a Reply