GEO 01 / 2017 Illustration: GeoPublishing

Det grønne skiftet

GEO 01 / 2017 Illustration: GeoPublishing

GEO 01/2017 online

February 23, 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Det grønne skiftet forteller om grunnleggende samfunnsendringer med bakgrunn i den pågående økningen i produksjonskapasiteten av både vann- og vindkraft.

Dette krever enorme mengder med metaller og mineraler, og Norge har mulighet til å avhjelpe et Europa som forbruker betydelig mer enn det produserer.

Følg Geobuzzlinken for å lese GEO på nett.

or
Banner

Leave a Reply