GEO 02 / 2017 Illustration: GeoPublishing

Norge trenger geologer

GEO 02/2017 online

Banner
Retreat of the Morteratsch Glacier, Switzerland.
Credit: Wolfgang Schwanghart (distributed via imaggeo.egu.eu)

Mind-boggling mistakes

How convince skeptics that climate change is a problem

Two gigantic structures close to the Russian border  give hope for major discoveries in blocks awarded in the 23rd round. Illustration: KUFPEC Norway/GEO 05/2016
Illustration: KUFPEC Norway

The next giant?

New WellBet on the exciting Korpfjell prospect

Banner
The exploration community meets at the NCS Exploration - Recent Advances in Exploration Technology on May 10-11 in Scandic Fornebu.
Image: Geonova

Program for NCS Exploration

Figuring out how to increase commercial success rates

Auroa close to the city of Fauske in Norway.
Photo: Andreas Kaiser (distributed via imaggeo.egu.eu)

Where does Aurora come from?

How the Norther Lights are created

Vesoldo (1046 m o.h.) er bunnen av en kjempesynform, og det er få som kan måle seg med den vi ser her. En synform blir dannet når berglag blir bøyd til en traulignende struktur. Noen stammer fra kollisjonen under Den kaledonske fjellkjededannelsen, andre ble dannet da fjellkjeden seg sammen. Her er fjellet sett fra nordøst. 
Foto: Svein Nord

Lærebok og oppslagsverk

@UiB formidler kunnskap om landskap og livsmiljø

En klast av hard eklogitt inne i mykere felsisk bergart.
Foto: Steinar Kleppe

Geofunn om Engebøfjellet

I fokus som en stor rutilforekomst

GEO 01 / 2017 Illustration: GeoPublishing

Det grønne skiftet

GEO 01/2017 online

 

Recent Activities on Geonova

Login to Geonova